Yaga logo
Forside Om oss Publikasjoner Service Utleie Referanser Lenker Verktøy Kontakt oss
PRODUKTER OG TJENESTER
Arbeidsmiljø Cavity ring-down spektroskopi Duggpunkt Flow luft - gass - damp - væske FTIR Gassdeteksjon Lekkasjedeteksjon SF6-målinger GC Kalibrering og gassblanding Klimagass / GHG Kvikksølv MAP – Mat & Pakk Miljørapportering NOx-måling Oksygen Portable instrumenter Sampling og gassbehandling Service Støv Teflon Utleie Utslipp til luft Varmeslanger

Måling av masseflow i biogass: Kurz 454FTB-WFG

Kurz Instruments produserer termisk masseflowmålere for både tørre og våte gassapplikasjoner. Et målehode med to temperatursensorer plasseres i prosessgasstrømmen. Den ene temperatursensoren gir prosessens referansetemperatur. Den andre sensoren varmes opp til en konstant temperatur over denne referansetemperaturen. Når molekyler fra prosessgassen treffer den oppvarmede sensoren, kjøles den ned. For å kompansere for varmetapet, sendes det mer energi til den oppvarmede sensoren for å holde temperaturdifferansen konstant. Hvor mye energi som kreves avhenger av hastigheten på gasstrømmen og gassammensetningen. Energimengden som kreves gjenspeiler derfor masseflowraten.

I bioanlegg finner man gass som i stor grad består av metan, karbondioksid og vanndamp. Naturlige variasjoner i omgivelsestemperaturen reduserer ofte temperaturen på gassen slik at vannet kondenserer til tåke. Vanndråpene i tåken treffer den oppvarmede sensoren og leder bort mye mer varme enn tørre gassmolekyler. Den ekstra energien som kreves for å kompensere for det økte varmetapet fører til at ordinære termiske masseflowmålere gir en falsk høy måleverdi.

Langvarige nedkjølingsperioder gjør at det dannes store vanndråper som renner nedover sideveggene i gassledningen. Målehoder uten tilstrekkelig høy temperatur klarer ikke å fordampe alle vanndråpene. De gjenværende vanndråpene renner nedover den oppvarmede sensoren og forårsaker topper i måleverdiene og generelt lav kvalitet på målingene. Et instrument kan trenge så mye som 30 minutter, avhengig av temperaturnivå, for å stabilisere seg igjen etter en slik nedkjølingshendelse.

For våte gassflower er Kurz 454FTB-WGF en løsning. I dette instrumentet er den oppvarmede sensoren varmet opp til 300°C over prosessens referansetemperatur. Dette er så varmt at vanndråper som treffer sensoren fordamper umiddelbart. Varmetapet som følge av fordampingen utgjør kun en liten andel av signalstyrken til denne superoppvarmede sensoren. Måleverdien blir dermed relativt upåvirket av vanninnholdet. Den varme gassen fra de fordampede vanndråpende danner dessuten et midlertidig skjold som skjermer sensoren mot nye vanndråper. Denne naturlige barrieren gjør det mulig for WGF å vedlikeholde et høyt signal/støy-forhold og yte nøyaktige og repeterbare flowavlesninger.

Kurz Instruments utvikler innovative løsninger på utfordringer i biogassanlegg.

Les mer om Kurz 454FTB-WFG

Kontakt oss
Anolitveien 16
N-1400 Ski, Norway
Telefonsymbol(+47) 64 87 75 50
Sertifikater
Økonomi
Dun&Bradstreet logo
Last ned sammendrag PDF symbol
Full rapport er tilgjengelig ved forespørsel.
Informasjon

17.08.2018

CS lanserer FA 515 Ex duggpunktstransmitter for måling av restfuktighet i eksplosjonsfarlige områder.
> Les mer

01.08.2018

Anvendelsesområder for PCME LEAK LOCATE 662.
> Les mer

22.05.2018

Kurz oppsummerer nyhetsåret 2017 med nye og forbedrede funksjoner og lanserer Model 255 Flow Computer
> Les mer

01.05.2018

PCME lanserer LEAK LOCATE 662 for deteksjon av filtersvikt i filterhus med flere filterkammere.
> Les mer

01.05.2018

CS lanserer LD 500 og LD 510, lekkasjedetektorer med kamera og evne til å oppdage selv små gasslekkasjer på lang avstand.
> Les mer

12.06.2017

PCME lanserer DUST ALARM 40, en ny filterovervåknignsløsning med et lettbetjent fullfarge brukergrensesnitt og mange smarte funksjoner.
> Les mer

01.03.2016

Bruk av Gasmet FTIR i klimagassforskning i felt.
> Les mer

20.05.2014

Vi lanserer Gasmet CMM for kontinuerlig måling av kvikksølv.
> Les mer

03.11.2013

Vi lanserer Kurz 454FTB-WGF masseflowmåler for biogass og andre våte gasser.
> Les mer

25.02.2013

Vi lanserer NovaPRO gasskromatograf for prosess.
> Les mer

Fant du ikke det du leter etter, eller ønsker du mer informasjon?

Dersom du ønsker det, kan vi ta kontakt med deg.

Jeg ønsker:
Sender henvendelsen...
Takk for din tilbakemelding.
Henvendelsen er mottatt. Vi vil ta kontakt så raskt som mulig.
Kunne ikke sende henvendelsen. Prøv igjen.