Yaga logo
Forside Om oss Publikasjoner Service Utleie Referanser Lenker Verktøy Kontakt oss
PRODUKTER OG TJENESTER
Arbeidsmiljø Cavity ring-down spektroskopi Duggpunkt Flow luft - gass - damp - væske FTIR Gassdeteksjon Lekkasjedeteksjon SF6-målinger GC Kalibrering og gassblanding Klimagass / GHG Kvikksølv MAP – Mat & Pakk Miljørapportering NOx-måling Oksygen Portable instrumenter Sampling og gassbehandling Service Støv Teflon Utleie Utslipp til luft Varmeslanger

Gasmet™ DX4040 Portabel FTIR analysator

Deteksjon og måling av skadelige stoffer i arbeidsmiljøer er en viktig oppgave og utvalget av måleutrustning er stort. For de helt enkle behovene benyttes det ofte gassdetektorer. Gassdetektorer er rimelige i innkjøp og drift, men har også begrensninger. Kryssfølsomhet for andre gasser kan medføre "falsk alarm", mens utfordringer forbundet med nedre deteksjonsgrenser kan gi manglende utslag selv når en gass er tilstede.

Selv ved valg av enkle gassdetektorer er det derfor nødvendig å vite på forhånd eksakt hvilke gasser som kan være tilstede. For å kunne fastslå med sikkerhet hvilke gasser man risikerer å eksponeres for, må det benyttes en såkalt selektiv analysator. De tradisjonelle selektive målemetodene for lave gasskonsentrasjoner er gasskromatografi og massespektrometri. Slikt utstyr krever imidlertid høy ekspertise for å gi riktige måleresultater. I tillegg må gjerne prøven hentes ut og analyseres på laboratorium. Det tar dermed lang tid før måleverdiene blir kjent.

Et meget godt og langt rimeligere alternativ for selektiv analyse er måling med et FTIR-spektrometer. Måling med FTIR gir pålitelige måleresultater på kort tid.

Gasmet DX4040

Gasmet DX4040 er en FTIR gassanalysator som er i stand til å måle opptil 25 gasser samtidig med en måletid på 25 sekunder. Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) er et måleprinsipp som gjør det mulig å oppnå lave deteksjonsgrenser og samtidig måling av flere komponenter. Utvalget av gasser og gassforbindelser som analyseres kan endres av brukeren gjennom den brukervennlig programvareløsningen som følger med. Resultatet er et instrument med overlegen fleksibilitet og anvendelighet ved måling utenfor laboratoriet.

DX4040 er svært enkel i bruk. Gassprøven trekkes inn i instrumentet av den innebygde pumpen, gjennom et partikkelfilter og Tygon gasslanger. Analysatoren opererer kontinuerlig og gir som måleresultat en tidsvektet gjennomsnittsverdi over en brukerdefinert tidsperiode som kan variere fra ett sekund til fem minutter. Instrumentet har sub-ppm deteksjonsgrenser uten å benytte absorpsjonsfeller (sorbent traps). Dette gir også raskere responstider.

Den eneste kalibreringen som er nødvendig er daglig nullkalibrering med ren luft eller nitrogen. Det er ikke nødvendig med bæregass, spesielle testgasser eller annet forbruksmateriell.

Gasmet DX4040 kan leveres med bæreveske (ryggsekk) eller for bruk på bord. Brukeren kan fritt bevege seg i området man ønsker å utføre målinger i og lagre gasskonsentrasjonene på ulike steder. Standardbiblioteket inneholder 25 gasser som alle kan detekteres samtidig. Dette kan utvides ved å benytte Calcmet Pro, en utvidet versjon av programvaren som gir brukeren tilgang til et referansebibliotek med over 250 gasser og gassforbindelser og som kan analyser opptil 50 gasser samtidig. Dette er spesielt nyttig i situasjoner hvor man ikke vet på forhånd nøyaktig hvilke gasser man kan forekomme.

Instrumentet kan brukes tilkoblet strømnettet eller med batteri. Driftstiden med batteri er 2.5 timer med Bluetooth slått på. Vekt rundt 14 kg med batteri.

Betjening via PDA

Som standard leveres DX4040 med en IP67-rated PDA og Calcmet Lite. Store knapper på berøringsskjermen og et ekstra fysisk tastatur gjør det lett å betjene instrumentet selv i felt. Kommunikasjonen mellom DX4040 og PDA skjer trådløst med Bluetooth. PDAen har dessuten innebygd GPS og digitalkamera som kan benyttes til å koble målingene opp mot geografiske kooridnater og til å ta bilder av stedene man gjør målinger. Alle måledata lagres i PDAen og kan sendes som epost-vedlegg enten via det innebygde 3G-modemet eller via trådløst nettverk, eller overføres til PC via en USB-kabel.

Gasmet DX4040 PDA
Gasmet DX4040 Oppsummering av måleresultater Gasmet DX4040 Måleresultat for enkeltkomponent Gasmet DX4040 Aborpsjonsspektrum for måling

Fordeler

 • Kosteffektiv: ingen forbruksmateriell, stabil kalibrering, lav vedlikeholdskostnad
 • Brukervennlig: enkel betjening med av/på-knapp og veiledning på skjermen
 • Portabel: kan driftes med batteri og trådløs kommunikasjon
 • Rask: ikke nødvendig med forbehandling av gassprøvene. Korteste måletid er kun 5 sekunder.
 • Fleksibel: Mulig å utføre senere analyse av prøvespektre for å indentifisere ukjente gassforbindelser; stort bibliotek av forbindelser tilgjengelig fra Gasmet og NIST

Bruksområder

 • Forskning innen jordvitenskap, jordbruk og geofysiske forskningsområder som f.eks. gassfluksmålinger, klimagassmåling (CO2, N2O, CH4) fra kompost, storfe og bioenergiproduksjon.
 • Måling av luftkvalitet i kontor og industriområder
 • Industriell hygiene (VOC, formaldehyd m.fl.)
 • Lekasjedeteksjon (lagertanker, prosessventilasjon...)
 • Utgassing (fumigation) - deteksjon og måling av gassutvikling i transportcontainere
 • Operasjonsrom på sykehus (N2O, anestesigasser...)
 • HAZMAT (identifikasjon og kvantifisering av giftige gasser)

Videoer

Erfaringer fra forskning

 1. Development of an Automated System for Greenhouse and Nitrogen Gas Flux Determinations from Compost
 2. Greenhouse gas production and consumption in High Arctic deserts
 3. Measuring Gaseous Losses From Composting Hog Manure Separated Solids
 4. Net GHG emissions and soil properties: A slope study at Daring Lake, NWT, Canada
 5. Evaluation of a Closed-Path Fourier Transform Infra-Red (FTIR) Multi-Component Gas Analyzer for the Simultaneous Measurement of Nitrous Oxide, Carbon Dioxide and Methane
 6. Advanced Gas Detection Technology Supports Arctic Greenhouse Gas Research PDF symbol

Nedlastinger

Tekniske data (v1.6) PDF symbol
Calcmet tekniske data (v1.6) PDF symbol
Gas analysis improves container safety PDF symbol
Gasmet FTIR application note: Greenhouse gas soil flux analysis PDF symbol
Gasmet FTIR application note: Container fumigation PDF symbol
Gasmet FTIR application note: Compressed breathing air analysis PDF symbol
Gasmet FTIR application note: Anesthetic gases - Point monitoring PDF symbol
Gasmet FTIR application note: Contaminated site measurements PDF symbol
Gasmet FTIR application note: Hazardous chemicals and materials (HAZMAT) PDF symbol
Gasmet FTIR application note: Carbon Sulfide Emissions in Nickel Mining Operations PDF symbol

Kontakt oss
Anolitveien 16
N-1400 Ski, Norway
Telefonsymbol(+47) 64 87 75 50
Sertifikater
Økonomi
Dun&Bradstreet logo
Last ned sammendrag PDF symbol
Full rapport er tilgjengelig ved forespørsel.
Informasjon

17.08.2018

CS lanserer FA 515 Ex duggpunktstransmitter for måling av restfuktighet i eksplosjonsfarlige områder.
> Les mer

01.08.2018

Anvendelsesområder for PCME LEAK LOCATE 662.
> Les mer

22.05.2018

Kurz oppsummerer nyhetsåret 2017 med nye og forbedrede funksjoner og lanserer Model 255 Flow Computer
> Les mer

01.05.2018

PCME lanserer LEAK LOCATE 662 for deteksjon av filtersvikt i filterhus med flere filterkammere.
> Les mer

01.05.2018

CS lanserer LD 500 og LD 510, lekkasjedetektorer med kamera og evne til å oppdage selv små gasslekkasjer på lang avstand.
> Les mer

12.06.2017

PCME lanserer DUST ALARM 40, en ny filterovervåknignsløsning med et lettbetjent fullfarge brukergrensesnitt og mange smarte funksjoner.
> Les mer

01.03.2016

Bruk av Gasmet FTIR i klimagassforskning i felt.
> Les mer

20.05.2014

Vi lanserer Gasmet CMM for kontinuerlig måling av kvikksølv.
> Les mer

03.11.2013

Vi lanserer Kurz 454FTB-WGF masseflowmåler for biogass og andre våte gasser.
> Les mer

25.02.2013

Vi lanserer NovaPRO gasskromatograf for prosess.
> Les mer

Fant du ikke det du leter etter, eller ønsker du mer informasjon?

Dersom du ønsker det, kan vi ta kontakt med deg.

Jeg ønsker:
Sender henvendelsen...
Takk for din tilbakemelding.
Henvendelsen er mottatt. Vi vil ta kontakt så raskt som mulig.
Kunne ikke sende henvendelsen. Prøv igjen.