Yaga logo
Forside Om oss Publikasjoner Service Utleie Referanser Lenker Verktøy Kontakt oss
PRODUKTER OG TJENESTER
Arbeidsmiljø Cavity ring-down spektroskopi Duggpunkt Flow luft - gass - damp - væske FTIR Gassdeteksjon Lekkasjedeteksjon SF6-målinger GC Kalibrering og gassblanding Klimagass / GHG Kvikksølv MAP – Mat & Pakk Miljørapportering NOx-måling Oksygen Portable instrumenter Sampling og gassbehandling Service Støv Teflon Utleie Utslipp til luft Varmeslanger

NOx-måling

CLD Supreme chemiluminiscence NOx-analysator fra Eco PhysicsVi har et bredt utvalg av instrumenter og komplette systemer for måling av NOx. Nedenfor finner du et utvalg av IR-analysatorer, chemiluminescence-analysatorer samt en kort introduksjon til vårt YANOx målesystem for kontinuerlig NOx-måling.

IR-analysatorer for blant annet NOx-måling

Nedenfor finner du våre IR-analysatorer fra Fuji Electric. Noe tilbehør er også tatt med i oversikten.

Hovedfordelene med IR-analysatorer er lavere pris og enklere utføring enn alternativene. En IR-analysator kan måle flere forskjellige gasskomponenter i tillegg til NO. Alternativet som er en chemiluminescence-analysator (CLD), kan normalt kun måle NOx-komponenter. Har man behov for måling av f.eks. NOx, CO og SO2 kan man klare seg med én IR-analysator for alle komponentene.

En IR-analysator er derimot ikke egnet for måling av NO2. Ved NOx-måling må vi derfor kombinere IR-analysatoren med en konverter som omdanner NO2 til NO, før vi måler den totale konsentrasjonen av NO. Denne målingen gir dermed total NOx. Ønskes direkte måling av NO2 må det benyttes andre teknologier som FTIR eller CLD.

Fuji Electric ZRJ Fuji Electric ZRE Fuji Electric ZKJ
ZRJ ZRE ZKJ
Modell Datablad Komponenter Måleprinsipp Noen bruksområder
ZRE Datablad PDF symbol
Teknisk PDF symbol
NO 0...200 ppm
SO2 0...200 ppm
CO2 0...100 ppm
CO 0...200 ppm
CH4 0...400 ppm
O2 (avhenger av måleprinsipp)
Single beam NDIR
O2 måles elektrokjemisk, paramagnetisk eller med ZrO2
Prosesskontroll
Utslipp til luft
1 til 5 gasskomponenter
ZRJ Datablad PDF symbol
Teknisk PDF symbol
NO 0...500 ppm
SO2 0...500 ppm
CO2 0...500 ppm
CO 0...200 ppm
CH4 0...1000 ppm
O2 0...5%
Single beam NDIR
O2 måles elektrokjemisk, paramagnetisk eller med ZrO2
Prosesskontroll
1 til 4 gasskomponenter
ZKJ Datablad PDF symbol
Teknisk PDF symbol
NO 0...50 ppm
SO2 0...20 ppm
CO2 0...50 ppm
CO 0...50 ppm
CH4 0...20 ppm
O2 0...5%
Dual beam NDIR
O2 måles paramagnetisk eller med ZrO2
Utslipp til luft
1 til 4 gasskomponenter

Chemiluminescence-analysatorer for NOx-måling

Chemiluminescence, ofte referert til som CLD, er referansemetoden for måling av NOx. Et utvalg av våre CLD-analysatorer finnes nedenfor. Disse analysatorene kan måle NO, NO2 og NOx i ppm, ppb og ppt. Noen analysatorer kan i tillegg også benyttes til måling av NH3 og NOx-aminer.

CLD product series overview

Presentasjon 60-serien PDF symbol
Presentasjon 800-serien PDF symbol
Spesifikasjoner 800-serien PDF symbol

Eco Physics CLD 82 S
Modell / Datablad Komponenter Måleområde Deteksjonsgrense Bruksområder
CLD 62  PDF symbol NO NO2 NOx
1 kanal
4 valgfrie
0-5...0-5.000
0,5 ppm Utslipp, prosess
CLD 700 EL ht  PDF symbol NO NO2 NOx
2 kanaler
0-10 / 100 / 1.000 / 10.000 0,1 ppm Utslipp - QAL1
CLD 82 S  PDF symbol NO NOx
1 kanal
4 valgfrie
0-5...0-5.000
0,25 ppm Metallurgisk industri
CLD 822 Sr  PDF symbol NO NO2 NOx
2 kanaler
4 valgfrie
0-5...0-5.000
0,25 ppm Miljømåling, petrokjemisk industri
CLD 822 Shr  PDF symbol NO NO2 NOx
2 kanaler
4 valgfrie
0-5...0-5.000
0,25 ppm Sementproduksjon, miljømåling
CLD 822 Mr  PDF symbol NO NO2 NOx
2 kanaler
4 valgfrie
0-5...0-5.000
0,25 ppm Målekonsulenter, turbiner
CLD 822 Mh  PDF symbol NO NO2 NOx
2 kanaler
4 valgfrie
0-5...0-5.000
0,25 ppm Utslipp - QAL1, målekonsulenter, forskning
CLD 824 MMdr  PDF symbol NO NO2 NOx
2 kanaler
4 valgfrie
se datablad
0,025 / 0,25 ppm Katalysatoreffektivitet
CLD 84 M  PDF symbol NO NOx
1 kanal
4 valgfrie
0-5...0-500
0,025 ppm Utslipp
CLD 844 CMh  PDF symbol NO NO2 NOx NH3 NOxaminer
2 kanaler
4 valgfrie
0-5...0-500
0,025 ppm Renrom, kjemiske prosesser
CLD 844 CMhr  PDF symbol NO NO2 NOx NH3 NOxaminer
2 kanaler
4 valgfrie
0-5...0-500
0,025 ppm Forbrenningsstudier, DeNOx-forskning

YANOX målesystem for kontinuerlig NOx-måling

YANOX er et stasjonært målesystem for kontinuerlig måling av NOx-utslipp fra forbrenningsprosesser. Systemet er ekstraktivt, det vil si at vi suger ut en representativ gassprøve kontinuerlig fra røykgassen som skal måles. I tillegg til måling av NOx kan målesystemet måle andre utslippsparametre som CO, O2, SO2, CO2, CH4 med flere.

Er det behov for måling av TOC, HF, HCl, N2O, NH3 eller andre 'vanskelige' komponenter benytter vi vanligvis Gasmet CEMs.

Grunnmodell av YANOX benytter en ND-IR analysator fra Fuji Electric for måling av NO. Før analysen gjøres konverteres NO2 til NO for å oppnå sanne måleverdier for NOx.

Fuji ZKJ-3
Fuji ZKJ-3
Datablad PDF symbol

Ønsker man måling basert på referansemetoden for NOx anbefaler vi å benytte chemiluminescense NOx-analysator fra Eco Physics.

YANOX målesystem for NOx
YANOX målesystem for NOx

For å kunne foreta nomalisering av målingene til riktig O2-verdi benytter vi oss av elektrokjemisk sensor, zirconiumoksid celle eller paramagnetisk måling av oksygenkonsentrasjonen.

Selve normaliseringen kan gjøres i analysatoren dersom man ikke heller foretrekker å overføre råverdier til et SD-system og gjøre beregningene der.

Systembeskrivelse

Gassuttak/-probe monteres på røykgasskanalen i et område som er lett tilgjengelig og som antas å ha en homogen strømning som vil gi representativ prøvetaking. Montasjeflens DN65/PN6 benyttes.

Gassuttaket holdes oppvarmet til en temperatur som ligger godt over gassens duggpunkt, gjerne 180°C. I gassuttaket sitter det et keramisk filterelement som fjerner de fleste partiklene i gasstrømmen.

Fra gassuttaket legges det ferdigkonfeksjonert oppvarmet slange i passende lengde inn til analysekabinettet. I analysekabinettet monteres det en gassbehandlingsenhet.

SP serien 904 serien
SP serien
Datablad PDF symbol
Oppvarmet slange
Datablad PDF symbol

Gassbehandlingsenheten sørger for å fjerne fuktigheten og de siste partiklene fra gassprøven. Dette skjer uten å forringe gassprøven slik at denne forblir representativ. Enheten består av:

  • Temperaturregulator for oppvarmet slange
  • Gasskjøler for fjerning av fuktighet i gassen
  • Filter for finfiltrering av gassprøven
  • Membranpumpe for utsuging av gassprøve fra røykgasskanal
  • Slangepumpe for drenering av kondens fra gasskjøler
  • Fuktvakt for alarm ved gjennomslag av fuktighet

Analysatoren måler på ferdig behandlet gassprøve og gir måleverdier ut i form av mA signaler for hver enkelt måleparameter. Avhengig av hvilken analysator som velges kan man få signaler for NOx, NO, NO2, SO2, CO og O2. Andre måleverdier kan også gis ved behov.

CSS
CSS
Datablad PDF symbol

Systemet monteres vanligvis i et gulvstående apparatskap. Ved behov kan vi også levere systemet i et mindre veggskap.

Vi mottar gjerne deres forespørsel på post@yaga.no

Kontakt oss
Anolitveien 16
N-1400 Ski, Norway
Telefonsymbol(+47) 64 87 75 50
Sertifikater
Økonomi
Dun&Bradstreet logo
Last ned sammendrag PDF symbol
Full rapport er tilgjengelig ved forespørsel.
Informasjon

17.08.2018

CS lanserer FA 515 Ex duggpunktstransmitter for måling av restfuktighet i eksplosjonsfarlige områder.
> Les mer

01.08.2018

Anvendelsesområder for PCME LEAK LOCATE 662.
> Les mer

22.05.2018

Kurz oppsummerer nyhetsåret 2017 med nye og forbedrede funksjoner og lanserer Model 255 Flow Computer
> Les mer

01.05.2018

PCME lanserer LEAK LOCATE 662 for deteksjon av filtersvikt i filterhus med flere filterkammere.
> Les mer

01.05.2018

CS lanserer LD 500 og LD 510, lekkasjedetektorer med kamera og evne til å oppdage selv små gasslekkasjer på lang avstand.
> Les mer

12.06.2017

PCME lanserer DUST ALARM 40, en ny filterovervåknignsløsning med et lettbetjent fullfarge brukergrensesnitt og mange smarte funksjoner.
> Les mer

01.03.2016

Bruk av Gasmet FTIR i klimagassforskning i felt.
> Les mer

20.05.2014

Vi lanserer Gasmet CMM for kontinuerlig måling av kvikksølv.
> Les mer

03.11.2013

Vi lanserer Kurz 454FTB-WGF masseflowmåler for biogass og andre våte gasser.
> Les mer

25.02.2013

Vi lanserer NovaPRO gasskromatograf for prosess.
> Les mer

Fant du ikke det du leter etter, eller ønsker du mer informasjon?

Dersom du ønsker det, kan vi ta kontakt med deg.

Jeg ønsker:
Sender henvendelsen...
Takk for din tilbakemelding.
Henvendelsen er mottatt. Vi vil ta kontakt så raskt som mulig.
Kunne ikke sende henvendelsen. Prøv igjen.