Yaga logo
Forside Om oss Publikasjoner Service Utleie Referanser Lenker Verktøy Kontakt oss
PRODUKTER OG TJENESTER
Arbeidsmiljø Cavity ring-down spektroskopi Duggpunkt Flow luft - gass - damp - væske FTIR Gassdeteksjon Lekkasjedeteksjon SF6-målinger GC Kalibrering og gassblanding Klimagass / GHG Kvikksølv MAP – Mat & Pakk Miljørapportering NOx-måling Oksygen Portable instrumenter Sampling og gassbehandling Service Støv Teflon Utleie Utslipp til luft Varmeslanger

Klimagassutslipp fra jord

Biologiske og abiologiske prosesser i jordsmonnet utgjør en hovedkilde til klimagasser (GHGs). Måling av klimagassproduksjonen i jordsmonnet er derfor en viktig del av forskning på klimaendringer. Klimagasser som karbondioksid (CO2), metan (CH4) og dinitrogenoksid (N2O) som frigjøres fra jordsmonnet har primært en biogenisk opprinnelse.

Det finnes i utgangspunktet to forskjellige tilnærminger til måling av gassfluks mellom jord og atmosfære: enten tar man prøver for analyse i et laboratorie, eller man gjør målinger og analyser på stedet. Sistenevnte har de fordelene at man unngår forsinkelser, kostnader og risikoe for transportskader på prøvematerialet. Utfordringen med analyse på stedet er at de sofistikerte instrumentene som er nødvendig ikke har vært egnet for bruk i felt. Utviklingen av bærbare, robuste og batteridrevne FTIR gassanalysatorer fra Gasmet Technologies har nå gjort det mulig å utføre pålitelig måling av klimagasser i felt.

"Kammermetoden" er en av de enkleste og mest brukte metodene for å måle gassfluks fra jord. Denne metoden går ut at man plasserer et boks (uten bunn) på jordoverflata. Deretter overvåker man endringen over tid i konsentrasjon av de ulike klimagassene inne i kammeret. En FTIR gassanalysator fra Gasmet er svært godt egnet til denne typen måling ved at man oppretter en lukket krets hvor gassprøven suges ut av kammeret, analyseres og deretter sendes tilbake til kammeret.

Vi kan tilby to ulike modeller av FTIR gassanalysatorer: DX4040 og DX4015. Begge utfører kontinuerlig, ikke-destruktiv måling av én eller flere klimagasser og er godt egnet til bruk i felt. Dette er robuste analysatorer i stand til å simultanmåle konsentrasjonen av opptil 50 ulike gassforbindelser, og resultatet fra analysen er klar innen tre minutter. Begge instrumentene kan også benyttes i konfigurasjoner hvor man utfører målinger fra flere kammere automatisk.

FTIR-teknologien instrumentene er basert på er egnet til måling av gasser fra sub-ppm nivåer til %-nivåer og er ideell for ulike typer jordsmonn, fra terrestriske økosystemer, jordbruksgrunn eller akvatiske miljøer, hver med ulike klimagasserprofiler. Instrumentene gjør det mulig for brukeren å følge endringen i konsentrasjon i tilnæret sanntid, samt å avlese og analysere måleresultatene på stedet.

Instrumentene krever ikke spankalibrering, kun nullkalibrering med nitrogen eller luft. Dermed er de enkle og raske i bruk i felt så vel som i laboratorie.

Instrumentene lagrer dessuten de ubehandlede prøvespektrene. Dette gjør det mulig å i tillegg utføre retrospektiv analyse med tanke på andre gassforbindelser.

Instrumentene har blitt brukt med godt resultat i mange gassfluksmålinger via kammermetoden, spesielt i nordamerika. (Se listen med referanseartikler nedenfor.)

Gasmet DX4015 og DX4040: Sammendrag

  • Samtidig måling av opptil 50 gassforbindelser
  • FTIR måling av alle signifikante klimagasser: CO2, CH4, N2O m.fl.
  • Programvare lagrer komplette prøvespektre
  • Rask sampling og kontinuerlig avlesning av måleresultater
  • Nøyaktig måling selv under krevende forhold i felt
  • Lav vekt, batteridrevet
  • Mulig både å kvantifisere kjente forbindelser og å identifisere ukjente forbindelser
  • Automatisk kompensasjon av kryss-interferens
  • Ikke-destruktiv analyse
  • Krever kun daglig nullkalibrering

DX4040 kan betjenes via en PDA med integrert GPS og digitalkamera.

Artikler og referanser

Advanced Gas Detection Technology Supports Arctic Greenhouse Gas Research PDF symbol
Greenhouse Gas Soil Flux Analysis PDF symbol
List of articles in which Gasmet gas analzyers have been used for GHG measurements PDF symbol

Les mer

Gasmet™ DX4015
Gasmet™ DX4040

Kontakt oss
Anolitveien 16
N-1400 Ski, Norway
Telefonsymbol(+47) 64 87 75 50
Sertifikater
Økonomi
Dun&Bradstreet logo
Last ned sammendrag PDF symbol
Full rapport er tilgjengelig ved forespørsel.
Informasjon

17.08.2018

CS lanserer FA 515 Ex duggpunktstransmitter for måling av restfuktighet i eksplosjonsfarlige områder.
> Les mer

01.08.2018

Anvendelsesområder for PCME LEAK LOCATE 662.
> Les mer

22.05.2018

Kurz oppsummerer nyhetsåret 2017 med nye og forbedrede funksjoner og lanserer Model 255 Flow Computer
> Les mer

01.05.2018

PCME lanserer LEAK LOCATE 662 for deteksjon av filtersvikt i filterhus med flere filterkammere.
> Les mer

01.05.2018

CS lanserer LD 500 og LD 510, lekkasjedetektorer med kamera og evne til å oppdage selv små gasslekkasjer på lang avstand.
> Les mer

12.06.2017

PCME lanserer DUST ALARM 40, en ny filterovervåknignsløsning med et lettbetjent fullfarge brukergrensesnitt og mange smarte funksjoner.
> Les mer

01.03.2016

Bruk av Gasmet FTIR i klimagassforskning i felt.
> Les mer

20.05.2014

Vi lanserer Gasmet CMM for kontinuerlig måling av kvikksølv.
> Les mer

03.11.2013

Vi lanserer Kurz 454FTB-WGF masseflowmåler for biogass og andre våte gasser.
> Les mer

25.02.2013

Vi lanserer NovaPRO gasskromatograf for prosess.
> Les mer

Fant du ikke det du leter etter, eller ønsker du mer informasjon?

Dersom du ønsker det, kan vi ta kontakt med deg.

Jeg ønsker:
Sender henvendelsen...
Takk for din tilbakemelding.
Henvendelsen er mottatt. Vi vil ta kontakt så raskt som mulig.
Kunne ikke sende henvendelsen. Prøv igjen.