Yaga logo
Forside Om oss Publikasjoner Service Utleie Referanser Lenker Verktøy Kontakt oss
PRODUKTER OG TJENESTER
Arbeidsmiljø Cavity ring-down spektroskopi Duggpunkt Flow luft - gass - damp - væske FTIR Gassdeteksjon Lekkasjedeteksjon SF6-målinger GC Kalibrering og gassblanding Klimagass / GHG Kvikksølv MAP – Mat & Pakk Miljørapportering NOx-måling Oksygen Portable instrumenter Sampling og gassbehandling Service Støv Teflon Utleie Utslipp til luft Varmeslanger

Gassanalyse med FTIR

Utslipp til luft (stasjonære systemer)

Gasmet CEMS II For anlegg med krav til kontinuerlig måling av utslipp til luft tilbys Gasmet CEMs. Dette er et utmerket valg når kravene til utslippsmåling er strenge, som ved forbrenning av avfall. Hjertet i systemet er Gasmet FTIR analysator som er spesielt utviklet for industriell bruk. Hjernen i systemet er programvaren Calcmet som beregner måleverdiene og overvåker systemet. Systemet er helautomatisk og dermed svært enkelt i bruk. I tillegg krever det lite vedlikehold. For kalibrering kreves det kun ren nitrogen. Dette gir lave driftskostnader og en enkel hverdag for de som har ansvaret for drift og vedlikehold.

Les mer

Arbeidsmiljø (portable systemer)

Gasmet DX4040 portabel FTIR analysator Deteksjon og måling av skadelige stoffer i arbeidsmiljøer er en viktig oppgave og utvalget av måleutrustning er stort. For de helt enkle behovene benyttes det ofte gassdetektorer. Gassdetektorer er rimelige i innkjøp og drift, men har også begrensninger. Kryssfølsomhet for andre gasser kan medføre "falsk alarm", mens utfordringer forbundet med nedre deteksjonsgrenser kan gi manglende utslag selv når en gass er tilstede. Et meget godt og langt rimeligere alternativ for selektiv analyse er måling med et FTIR-spektrometer. Måling med FTIR gir pålitelige måleresultater på kort tid. Produkter i denne kategorien er benyttet med godt resultat i bl.a. lekasjedeteksjon og overvåkning av luftkvalitet i sykehus (anestesigasser), utgassing (fumigation) av transportcontainere samt HAZMAT og uttrykning til ulykkesområder.

Les mer

Forskning og klimagassmåling

Gasmet DX4015 portabel FTIR analysator Biologiske og abiologiske prosesser i jordsmonnet utgjør en hovedkilde til klimagasser (GHGs). Måling av klimagassproduksjonen i jordsmonnet er derfor en viktig del av forskning på klimaendringer. "Kammermetoden" er en av de enkleste og mest brukte metodene for å måle gassfluks fra jord. FTIR-analysatorer er godt egnet til måling av gasser fra sub-ppm nivåer til %-nivåer og er ideell og har blitt brukt med godt resultat i ulike typer jordsmonn og miljøer, fra terrestriske økosystemer, jordbruksgrunn til akvatiske miljøer, hver med ulike klimagasserprofiler.

Les mer

Kontakt oss
Anolitveien 16
N-1400 Ski, Norway
Telefonsymbol(+47) 64 87 75 50
Sertifikater
Økonomi
Dun&Bradstreet logo
Last ned sammendrag PDF symbol
Full rapport er tilgjengelig ved forespørsel.
Informasjon

17.08.2018

CS lanserer FA 515 Ex duggpunktstransmitter for måling av restfuktighet i eksplosjonsfarlige områder.
> Les mer

01.08.2018

Anvendelsesområder for PCME LEAK LOCATE 662.
> Les mer

22.05.2018

Kurz oppsummerer nyhetsåret 2017 med nye og forbedrede funksjoner og lanserer Model 255 Flow Computer
> Les mer

01.05.2018

PCME lanserer LEAK LOCATE 662 for deteksjon av filtersvikt i filterhus med flere filterkammere.
> Les mer

01.05.2018

CS lanserer LD 500 og LD 510, lekkasjedetektorer med kamera og evne til å oppdage selv små gasslekkasjer på lang avstand.
> Les mer

12.06.2017

PCME lanserer DUST ALARM 40, en ny filterovervåknignsløsning med et lettbetjent fullfarge brukergrensesnitt og mange smarte funksjoner.
> Les mer

01.03.2016

Bruk av Gasmet FTIR i klimagassforskning i felt.
> Les mer

20.05.2014

Vi lanserer Gasmet CMM for kontinuerlig måling av kvikksølv.
> Les mer

03.11.2013

Vi lanserer Kurz 454FTB-WGF masseflowmåler for biogass og andre våte gasser.
> Les mer

25.02.2013

Vi lanserer NovaPRO gasskromatograf for prosess.
> Les mer

Fant du ikke det du leter etter, eller ønsker du mer informasjon?

Dersom du ønsker det, kan vi ta kontakt med deg.

Jeg ønsker:
Sender henvendelsen...
Takk for din tilbakemelding.
Henvendelsen er mottatt. Vi vil ta kontakt så raskt som mulig.
Kunne ikke sende henvendelsen. Prøv igjen.