Yaga logo
Forside Om oss Service Utleie Referanser Lenker Verktøy Kontakt oss
PRODUKTER OG TJENESTER
Arbeidsmiljø CO2-måling Duggpunkt Flow luft - gass - damp - væske Fuktighet Fuktighet i olje Gassdeteksjon SF6-målinger GC Kalibrering og gassblanding Klimagass / GHG Kvikksølv MAP – Mat & Pakk Miljørapportering NOx-måling Oksygen Portable instrumenter Sampling og gassbehandling Service Støv Teflon Temperatur Utleie Utslipp til luft Varmeslanger

Arbeidsmiljø

Deteksjon og måling av skadelige stoffer i arbeidsmiljøer er en viktig oppgave og utvalget av måleutrustning er stort. For de helt enkle behovene benyttes det ofte gassdetektorer. Gassdetektorer er rimelige i innkjøp og drift, men har også begrensninger. Kryssfølsomhet for andre gasser kan medføre "falsk alarm", mens utfordringer forbundet med nedre deteksjonsgrenser kan gi manglende utslag selv når en gass er tilstede.

Selv ved valg av enkle gassdetektorer er det derfor nødvendig å vite på forhånd eksakt hvilke gasser som kan være tilstede. For å kunne fastslå med sikkerhet hvilke gasser man risikerer å eksponeres for, må det benyttes en såkalt selektiv analysator. De tradisjonelle selektive målemetodene for lave gasskonsentrasjoner er gasskromatografi og massespektrometri. Slikt utstyr krever imidlertid høy ekspertise for å gi riktige måleresultater. I tillegg må gjerne prøven hentes ut og analyseres på laboratorium. Det tar dermed lang tid før måleverdiene blir kjent.

Et meget godt og langt rimeligere alternativ for selektiv analyse er måling med et FTIR-spektrometer. Måling med FTIR gir pålitelige måleresultater på kort tid.

Gasmet DX-4030

Gasmet DX-4030

Gasmets FTIR analysator type DX-4030 er en svært selektiv og portabel enhet som måler 25 forskjellige gasskomponenter samtidig og kontinuerlig. Blant særtrekkene til DX-4030 finner vi:

  • Kan brukes både med batteri og tilkoplet strømnettet.
  • Måleverdiene overføres trådløst via Bluetooth til en tilhørende PDA-enhet. Alternativt kan det benyttes RS232 for dataoverføring og/eller vanlig PC for viderebehandling av måleresultatene.
  • Kalibrering av DX-4030 utføres enkelt kun med ren luft. De enkelte gasskomponentene som skal analyseres er forhåndskalibrert fra fabrikk. Det er også mulig å gjøre egne kalibreringer for ytterligere gasskomponenter.

Les mer i produktets datablad PDF symbol.

Typiske bruksområder for Gasmet DX-4030 er industriell hygiene (VOC, formaldehyd...), operasjonsrom på sykehus (N2O, anestesigasser...), HAZMAT (identifikasjon og kvantifisering av giftige gasser) eller emisjonsmåling ved diffuse utslipp (lagertanker, prosessventilasjon...) med flere.

Gasmet DX-4030 portabelt FTIR-spektrometer Gasmet DX-4030: Oppsummering av måleresultater Gasmet DX-4030: Måleresultat for enkeltkomponent
Kontakt oss
Anolitveien 16
N-1400 Ski, Norway
Telefonsymbol(+47) 64 87 75 50
Sertifikater
økonomi
Dun&Bradstreet logo
Last ned sammendrag PDF symbol
Full rapport er tilgjengelig ved forespørsel.
Informasjon

01.03.2016

Bruk av Gasmet FTIR i klimagassforskning i felt.
> Les mer

15.10.2015

Vil du jobbe hos oss? Vi søker serviceingeniør.
> Les mer

01.01.2015

Vi har flyttet til nye lokaler i Anolitveien 16, 1400 SKI.

20.05.2014

Vi lanserer Gasmet CMM for kontinuerlig måling av kvikksølv.
> Les mer

03.11.2013

Vi lanserer Kurz 454FTB-WGF masseflowmåler for biogass og andre våte gasser.
> Les mer

25.02.2013

Vi lanserer NovaPRO gasskromatograf for prosess.
> Les mer

Fant du ikke det du leter etter, eller ønsker du mer informasjon?

Dersom du ønsker det, kan vi ta kontakt med deg.

Jeg ønsker:
Sender henvendelsen...
Takk for din tilbakemelding.
Henvendelsen er mottatt. Vi vil ta kontakt så raskt som mulig.
Kunne ikke sende henvendelsen. Prøv igjen.